2n Seminari de monedes lliures i trobada d’ecoxarxes catalanes; 30,1 i 2 Desembre.

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

Companyes i companys del moviment de les EcoXarxes i les monedes socials:

Després de més de 3 anys de creació i desenvolupament de monedes socials i EcoXarxes, hem pensat que seria un bon moment per fer una trobada per tal de posar en comú la varietat de metodologies, coneixements i estratègies. Actualment hi ha a Catalunya 20 EcoXarxes inscrites al CES, que es troben en diferents nivells de desenvolupament.

Aquesta trobada ens ajudarà a saber qui som, quants som, quins models diferents existeixen, assegurar la seva sostenibilitat econòmica, el seu creixement i consolidació, i l’enxarxament de les nostres economies solidàries locals.

Al desembre del 2009 al Montseny ja es va fer el 1er Seminari de monedes lliures i trobada d’ecoxarxes catalanes, que va servir per reforçar l’inici de les ecoxarxes ja existents i impulsar la creació d’altres. (Documents: català, castellano)

Podem dir que ja som uns pocs milers de persones les que usem mètodes monetaris alternatius que, ara per ara, complementen parcialment les nostres economies d’euros. Pensem que, abans que creixin molt aquests models, cal consolidar i millorar diversos aspectes dels seus mètodes de funcionament, per tal de poder veure com es replica la proposta en les seves variants locals, amb la tranquil·litat de saber que el conjunt del sistema és sostenible, just i eficient.

Des de la varietat de formes i des de l’autonomia compartim moltes coses, i hi ha moltes eines i estructures que, si les construïm i consolidem conjuntament, permetran que les nostres economies locals, autogestionades i ecològiques s’enforteixin.

Per això us convidem a exposar, conèixer, debatre, resoldre dubtes, compartir experiències i aprenentatges, i consolidar metodologies al 2n Seminari de monedes lliures i trobada d’ecoxarxes catalanes.

Quan i on?

Serà el divendres 30 de novembre, dissabte 1 i diumenge 2 de desembre a la tarda, a Ca l’Estròlic, Riudellots de la Creu, Pla de l’Estany.

Programa:

Divendres
17:00 – 17:30 Benvinguda i presentació de la trobada
17:30 – 20:30 Presentació de les ecoxarxes
Cada ecoxarxa explica breument els seus trets distintius que puguin ser interessants a les altres.

Dissabte
10:00 – 11:30 Relació entre ecoxarxes i CIC
Les ecoxarxes i la Cooperativa Integral Catalana són experiències nascudes paral·lelament i complementàries. en aquest espai la CIC exposarà les seves iniciatives i les diferents ecoxarxes compartiran la relació que tenen i volen tenir amb la CIC.

12:00 – 14:00 Relació econòmica entre xarxes: exposició
És interessant que les ecoxarxes es relacionin econòmicament entre elles. Però això pot generar desequilibris que posin en perill l’autonomia i sostenibilitat de cada ecoxarxa. Cal arribar a acords que garanteixin el bon funcionament d’aquestes relacions.
Exposició per Susana Martín Belmonte, Economista independent i autora del llibre Nada está perdido.

16:30 – 20:30 Relació econòmica entre xarxes: deliberació
Detecció de problemes en les relacions entre xarxes.
Propostes i acords d’actuació en cas de desequilibri.

Diumenge
10:00 – 14:00 Eines comunes
10:00 – 12:00 Grups temàtics. Cada grup elabora propostes per a una eina concreta.
12:30 – 14:00 Posada en comú i acords al voltant de les eines comunes.
16:00 – 19:00 Acords i continuïtat
16:00 – 17:00 Repàs dels acords presos i concreció de com es porten a terme.
17:30 – 19:00 Continuïtat de la coordinació entre ecoxarxes. Propostes i acords.

Molt atentament,
Grup de treball per a la organització del segon seminari de monedes lliures i trobada d’ecoxarxes.