Xarxa d’intercanvi

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

A la Xarxa ECO de Tarragona concebem el sistema actual econòmic i social com un sistema format per múltiples sistemes autònoms però interrelacionats.

Proposem un sistema lliure, sostenible, just, ecològic i basat en els individus, en satisfer les seves necessitats, en fer-les conscients de la situació actual. És necessària una comunicació transparent cap a la població que expliqui que els problemes mundials i locals estan molt relacionats entre sí. Pensem que el valor de les coses no està en els euros amb els que es compren o en la quantitat de deute que acumulem al adquirir-les a crèdit.

El valor està en els productes i serveis, en les nostres habilitats, en el nostre temps i força de treball.

Estem en transició, no volem trencar amb l’euro, desgraciadament és la moneda de canvi que estem utilitzant en aquest sistema que volem canviar. Però la seva utilització implica seguir lucrant un sector financer al servei de les grans empreses, holdings, fons d’inversió, etc.

Simplement considerem que poden existir altres monedes, sobretot a nivell local, bioregional, que únicament reflecteixin el valor dels productes i serveis intercanviats, el valor de la cooperació enlloc de la competència, el valor de la riquesa existent, no de l’especulació.

Des de la seva creació (any 2009), a part de facilitar tot tipus d’intercanvi entre els diferents usuàries de la xarxa, varis projectes autosostenibles han vist la llum tant a la nostra ciutat com a les comarques tarragonines. Entre ells trobem una central d’intercanvi, que crea lligams entre els productors locals i es relaciona amb altres ecoxarxes per tal d’intercanviar productes. També tenim un grup de consum responsable, on la consciència ecològica va més enllà de segells i certificats, permetent als seus usuàries la participació en el procés d’obtenció dels diferents productes mitjançant la cooperació amb els productors locals. I recentment s’ha posat en marxa el projecte ECOaventura de turisme ecoactiu, amb l’objectiu de fomentar el turisme responsable, local i alternatiu. Tot això utilitzant la unitat de mesura d’intercanvi-moneda social, amb el valor afegit de la riquesa i diversitat que ens ofereix l’entorn natural i cultural en el que ens trobem.

Els objectius de la Xarxa ECO es poden resumir així:

  •  Liquidesa per les necessitats de la gent i menys dependència de la situació dels mercats financers.

Moltes experiències de monedes alternatives arreu del món han demostrat que permet augmentar significativament la creació de riquesa i la seva circulació contínua en una regió determinada, reforçant l’economia real -o sigui l’intercanvi de béns i serveis- i fins i tot arribar fomentar la creació d’ocupació re-localitzant alguns serveis.

  •  Sostenibilitat ecològica i menys dependència de recursos externs

L’ús d’una moneda social incentiva la racionalització de la distribució dels productes disponibles localment, reduint costos de transport i conservació, així com també l’impacte ambiental que això provoca. Aquesta moneda té una caducitat o interès negatiu que estimula la circulació en quantitat suficient del ECO i afavoreix la inversió en serveis socials i culturals, producció ecològica i a llarg termini l’intercanvi de béns més durables.

  •  Coherència del sistema de creació de diners

Un sistema en que és molt millor especular que treballar no pot ser bó per la gent corrent. La moneda social supera aquest dilema suprimint l’interès compost i l’interès positiu dels diners. Això vol dir que es pot arribar a fer prèstecs sense interessos i com que no hi ha un gran negoci per a les institucions bancàries, la gestió no té una finalitat de lucre i la gent rep beneficis reals.

  •  De la competència a la cooperació

El disseny del sistema monetari actual fomenta actituds antisocials. Fa uns cent anys l’economista Silvio Gesell va observar que els sistemes financers basats en interessos i deute fomentaven l’especulació, l’acumulació i la distribució desigual de la riquesa generada per totes les persones. Nombrosos estudis han determinat que la creixent concentració dels diners i el seu ús per operacions financeres especulatives causa greus crisis, estancament i recessions per la resta dels individus. Durant les recessions del segle XX van néixer centenars d’iniciatives locals que van assolir pal·liar les dificultats i generar riquesa en les comunitats on es van implementar.

Vols participar i afavorir la transició cap a una Tarragona més sustentable? …

Inscriu-te i ofereix els teus coneixements, serveis, productes i habilitats a altres usuaris i usuàries de la Xarxa ECO.

Salut i bon intercanvi !