Preguntes…

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

 

 

– Quin tipus d’organització social o política està establerta dins de l’associació?

Durant un temps hem estat constituïts com a associació sense ànim de lucre (2011-2014), però aquest any hem disolt l’associació, perque ens suposava un excés de tràmits administratius inútils. Continuem participant exactament igual, com a grup de persones que formen una xarxa social d’intercanvis i suport mutu. Internament ens organitzem de forma horitzontal i assamblearia, amb la participació més activa d’alguns membres que realitzem tasques diverses de coordinació, dinamització, etc.

– Quin és el funcionament del model econòmic?

El model econòmic és totalment social i segueix els principis de l’economia del bé comú, l’autogestió i la participació col·lectiva. No treballem amb euros ni seguim criteris capitalites. Pensem que l’economia ha d’estar al servei de les persones, per resoldre les seves necessitats i facilitar una justa distribució dels recursos. Fem principalment intercanvis directes, recíprocs, multirecíprocs i valorats en moneda social descentralitzada i de lliure emissió.

No hi ha estructures econòmiques pròpiament dites, però si ens organitzem en determinats projectes d’autoocupació i comissions de gestió, com per exemple:

– un ecorebost, que gestiona les necessitats de consum col·lectiu.
– una central d’intercanvi, que gestiona relacions d’intercanvi entre productors i entre productors i consumidors, alhora que dinamitza la participació i la redistribució de recursos.
– un ecoespai, com a punt de trobada.

– Quins passos cal seguir per formar part de l’associació?

Abans teniem una associació legal constituïda i carnets de soci. Ara tot és més simple i només cal registrar-se a la xarxa d’intercanvi CES i oferir alguna cosa a la comunitat, per començar a intercanviar.

– Quins objectius persegueix aquesta iniciativa?

Abastir les necessitats vitals de les persones, en un marc econòmic i social més just i proper. L’empoderament de les persones a partir d’autogestió, autoocupació i el suport mutu d’una comunitat de persones que intercanvien allò que saben fer i allò que tenen disponible.

– Quins són els fundadors del moviment? Com va sorgir?

La Xarxa ECO es va crear l’estiu del 2009 a Tarragona, de la mà de Sebastian Corradini.

Inicialment es va concebre la moneda com complementària, per facilitar l’adquisició/venda de productes i serveis en situacions de falta de liquiditat. Així es va contactar amb comerços de Tarragona per fomentar la seva acceptació. Després es va anar extenent entre les persones i petites empreses. S’acceptava les valoracions mixtes, una part en euros i una part en moneda social. Des de fa un any (04/2013) es va decidir limitar l’ús de la moneda social a transaccions d’intercanvi amb un 100% d’acceptació. Per tant, no es fan servir els euros, llevat de les despeses extres que pugui tenir l’intercanvi (compra de materials, eines, despeses de transport, etc.)

– Quines diferències existeixen amb el sistema monetari convencional?

Les transaccions econòmiques poden fer-se per intercanvi directe o poden valorar-se en moneda social. En aquest cas, fem servir un sistema comptable d’apunts que recull en una aplicació informàtica les ofertes, demandes, intercanvis realizats, així com els saldos actius de moneda social en circul·lació. Aquest sistema és internacional i compartida amb altres xarxes d’intercanvi i moneda social ( https://www.integralces.net/).

En quant a l’emissió de moneda, no hi ha un organisme que la reguli o emiti de forma centralitzada, perque de fet la moneda no existeix ni te valor propi, simplement representa el valor d’algún producte, servei o recursos que existeix i que forma part d’un intercanvi iniciat entre dues parts o amb la comunitat de participants. Així doncs, la moneda social està recolçada al 100% per productes o serveis reals i facilita el seu intercanvi. La suma de saldos positius i negatius és 0 i l’únic control que hi ha és per evitar que s’acumul·lin saldos positius o negatius elevats que dificultin la circul·lació fluïda entre els participants. La moneda no te valor en si mateixa, el tipus d’interés es 0 i el crèdit que es pot dónar als membres esdevé una relació personal i col·lectiva de confiança en allò que tots aportem a la xarxa d’intercanvi.

– Quina és la implicació social dels individus associats?

Normalment la implicació social dels membres és molt alta. Es preocupen per la situació social, econòmica medioambiental que hi ha en aquests moments i participen a diversos moviments socials, manifestacions, projectes d’autogestió, etc.

– Quanta implicació suposa? (establint una escala de l’u al cinc)

Cadascú determina el grau d’implicació que vol per la seva participació. Molta gent participa de forma pasiva, només allà a on li interessa. Altres persones tenen una participació més activa i finalment podriem trobar-nos amb els coordinadors i altres persones ecoactives que tindrien el grau d’implicació més alt.

– Coneixen algun cas real d’algun associat que utilitzi aquesta iniciativa per la majoria de les seves accions del dia a dia?

Hi ha més d’un que estem la vida i la relació amb les persones del seu voltant com un intercanvi permanent i que gestiona la seva vida compartint els seus recursos i experiències.