Espai de Trobada d’Intercanvis, Barcelona 6 d’Octubre 2012.

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

1R ESPAI DE TROBADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ENTRE DIFERENTS XARXES D’INTERCANVI: Bancs de temps, monedes socials, economia comunitària, troc directe…
Mes info: http://intercanvis.net/2012+Espai+de+Trobada+Intercanvis