Trobada autodidacta per a petites i grans

Des del grup d’educació de la cooperativa integral catalana estem organitzant la 1era trobada autodidacta per a petites i grans. Aquesta trobada es durà a terme els dies 18, 19 i 20 de març. La intenció d’aquesta trobada serà la d’aconseguir aprendre mitjançant una serie d’activitats lúdico-educatives creades i preparades per les mateixes persones que ...

Trobada de la CIC a Valls

Diumenge 9 de gener a les 12.00h. Al Casal popular La Turba de Valls, C/ Nou 12 (www.laturba.cat). Trobada amb sòcis de la zona i persones interessades en la CIC. Per resoldre dubtes i potenciar la dinamització d’un nucli local de la CIC a l’Alt camp i la reactivació de la xarxaeco al Camp de ...