Trobada autodidacta per a petites i grans

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

Des del grup d’educació de la cooperativa integral catalana estem organitzant la 1era trobada autodidacta per a petites i grans. Aquesta trobada es durà a terme els dies 18, 19 i 20 de març.

La intenció d’aquesta trobada serà la d’aconseguir aprendre mitjançant una serie d’activitats lúdico-educatives creades i preparades per les mateixes persones que participaràn en la trobada. La característica principal d’aquests dies serà que en tot moment tan els adults/es com els nens i les nenes compartiràn el temps de les activitats i també les tasques diàries, ja sigui preparar els àpats, com la neteja dels espais… intentant així que totes les activitats siguin compartides i que els infants i els adults podem gaudir de tot plegat junts i en comunió, adaptant si cal les activitats perquè tot flueixi i ens ho passem be tots junts/es. Creiem que és important fer-ho així ja que existeix la necessitat de que en els grups que es creen en les diferents trobades que s’han fet i es faràn sempre costa molt que hi hagi interacció entre adults i infants, i farem així un exercici per a treballar aquest aspecte, exercici que pot ser divertit i força enriquidor. Tot i que la trobada és oberta a tothom aquesta va especialment dirigida als socis/es que tinguin infants, ja que la idea és que hi hagi gairebé el mateix nombre d’adults que de petits, si això és posible…

La 1a trobada autodidacta per a petites i grans es farà a Can Pipirimosca, que és un espai molt favorable per aquests tipus de trobades, i està habilitat per a fer que la convivència d’un grup nombrós de gent sigui possible i també per a realitzar totes les activitats que estiguin programades. La gent de can pipirimosca són socis/es de la Cooperativa Integral Catalana, i ja ens han confirmat que ens cediràn l’espai. En aquests dies s’està acabant de negociar el que s’haurà de pagar per persona, i estem intentant que el preu sigui el més baix possible, i si algú no pot pagar i vol ser-hi doncs es buscarà la manera de que pugui participar.

S’ha de dir que aquesta trobada es va començar a idear arrel de les jornades pedagògiques que fa poc temps es van fer a través de la cooperativa. Van ser un grup de gent que va participar en aquestes que decidirem anar més enllà del que van suposar les jornades,i va sortir la proposta d’organitzar una altra trobada, però que fós interactiva entre adults i infants. La intenció dins el grup que ho estem organitzant és que sigui només la primera d’una serie de trobades que podrien ser mensuals o trimestrals.

Per la bona preparació i consecució del projecte serà molt important saber el nombre exacte de persones que hi participarem, i també les activitats que es duràn a terme. És per això que fem una crida tothom/don de al cooperativa que vulgui participar en la trobada que fagi la inscripció en aquest formulari. Recordem que és una trobada autodidacta, el que significa que les activitats hauràn de ser preparades i gestionades per la mateixa gent que hi participi.

Si voleu estar al corrent de tot plegat podeu fer-vos del grup que hi ha a la web de la CIC, que és un sub-grup del grup d’educació:

http://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/22416/trobada-autodidacta-per-a-petites-i-grans-1820m/

Per apuntar-vos a la trobada, ompliu el següent formul·lari:

http://www.podem.cat/trobadapetites