Hort comunitari a Can Biarlú

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

Hola a totes!

Des de Can Biarlú i la Xarxa ECO volem tirar endavant un projecte de producció agroecológica autogestionada. Ens agradaria iniciar-lo el cap de setmana del 27-28 d’abril, però abans hem estat pensant que ens cal per fer-lo realitat: 

Can Biarlú ens ofereix:
– Recuperar terres de cultiu i bosc abandonades entre Pont d’Armentera i Querol.
– Assessorament en el cultiu i realització de tasques de manteniment del reg i feines entre setmana.
– Cessió d’ús de maquinària i eines del camp.

Cal que ens organitzem per aconseguir: 
– Un grup de persones estable, format per entre 4 i 6 que puguin fer-se càrrec d’un torn de treball quinzenal o mensual
– Preparació del terreny un cap de setmana per acondicionar el camp de cultiu, bassa d’aigua, etc.
– Tubs de reg

Hem previst que els participants facin una inversió inicial d’uns 20 euros, que seràn convertibles en ecos. La Xarxa ECO també farà una aportació inicial a partir del fons de descapitalització dels consumidors responsables.

Ens agradaria fer una assemblea amb tots els interessats i debatre/explicar alguns detalls sobre la planificació, organització i consolidació del projecte.

Totes les que estigueu interessades, contacteu a: jordi@xarxaeco.org

Hi ha dues dates de referència que vull aprofitar per recordar-vos:

– 20 i 21 d’abril: Jornades de la Terra a Can Biarlu  (pot ser un bon moment per conèixer l’espai i les persones que formen Can Biarlú).
– Diumenge 28 d’abril: Eco Projecte Restaurant Selmellà: Farem una assemblea de la Xarxa ECO, una caminada fins al poble abandonat de Selmellà, mercat d’intercanvi i calçotada/dinar (podriem aprofitar per parlar breument del projecte productiu a Can Biarlú)

Salut!