Mercadet d’intercanvi a Cap Salou

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

La Associació Cultural Cap Salou y la Xarxa ECO organizarán un mercado de intercambio cada primer domingo de mes. Os esperamos el próximo en la calle Cala Crancs 2, frente al Cafè del Far.

Salut i bon intercanvi! :)

Mercat d'Intercanvi_Cafè del Far