DIDGERIDOO WORKSHOP / TALLER DIDGERIDOO

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]
Traducció de l’Esther després del text en anglès

This june I will make a workshop how to build your own didgeridoo with agave tree. We need three or two days working together (it depends of the riddim). I did a doodle where you can mark what three or two days consecutive you can do it and from there we will organize. I would like to work on a group of 5 or 6 people, if there is more people we can organize more than one workshop.To cut the trees we have to do it related with the moon that the wood have a good quality and not breaks. The best day is 9 on the afternoon, 10 or 11. We go all together to a place where are a lot of agave trees growing and everybody find his agave tree. Mark too on the doodle what of these three days you can, if you can all; mark all.

Here you have the doodle link: http://doodle.com/gk4ds8txmar97dfw

During the weekend (still we don’t know when) you learn how to empty the didgeridoo, how to make it resistant against humidity and more. Then I will show how to make the mouth peace and I hope we will finish the didgeridoos together.It be nice to stay one weekend together work on the didgeridoos, cook and have fun play music or whatever.

What you need, is a sleeping bag, a mat for the ground and a tent but it’s also possible to sleep in the house I live or the at the place where the workshop is (at Chuchi’s home, Pratdip).

Tools: it’s good that everybody brings (if he has) a saw, strong knife (opinel or something like this), a big knife 2 old forks to work on the instrument when it’s possible varnish.

The other thing we need for the didgeridoos its epoxy glue but I gonna buy it and we just share the price.

After the workshop everybody decides for hisself how many ecos you want to give me for the workshop. Give how you feel.

Hope to see you;=)

Traducció de l’Esther per als anglesonoparlants 😀

Aquest juny faré un taller on explico com construïr-te el teu propi didgeridoo a partir de l’arbre àgave. Necessitarem dos o tres dies treballant junts (dependrà del ritme). He fet un enllaç doodle quins dos o tres dies consecutius teniu disponibles i d’allí ho organitzarem (si teniu més d’una opció [per exemple; dos caps de setmana] marqueu totes les opcions!). M’agradaria treballar amb un grup de 5 o 6 persones, si hi ha més persones interessades podem organitzar més d’un taller.

Per tallar els arbres hem de fer-ho en relació amb la lluna per a que la festa tingui una bona qualitat i no es faci malbè. Els millors dies per fer això són el 9 a la tarda, 10 i 11 de juny. Anirem tots junts en un lloc on creixen molts àgaves i cadascú es tallarà el seu propi àgave. Marqueu també en el doodle quin d’aquests dies us va bé, si són tots marqueu-los tots.

Aquí teniu l’enllaç doodle: http://doodle.com/gk4ds8txmar97dfw

Durant el cap de setmana (que encara no sabem quin) aprendrem com buidar l’arbre i com fer-lo resistent a l’humitat. Després us ensenyaré com fer la boquilla, espero que poguem acabar els didgeridoos junts!

Estaria bé compartir un cap de setmana junts treballant en el didgeridoo, cuinant i passant-nos-ho bé tocant junts o com sigui!

El que necessiteu és un sac de dormir, un matalàs  pel terra i una tenda però també és possible dormir a la casa on visc o al lloc on es farà el taller (a casa del Chuchi, Pratdip).

Eines: estaria bé que tothom portés (si ho teniu): una serra, un ganivet resistent (una opinel o alguna cosa semblant), un ganivet gran, 2 forquilles velles per treballar en l’instrument i si és possible barnís.

L’altre cosa que necessitem pel didgeridoo és pegament epoxy però jo el compraré i compartirem el preu (a no ser que hi hagi alguna interessant oferta d’intercanvi).

Després del taller que cadascú decideixi per si mateix quants ecos em vol donar pel taller. Doneu el que sentiu.

Espero veure-us al taller! ;=)

 

Mes info: chestercilla@gmail.com