Com enviar ofertes i demandes per correu a tots els membres

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

(puedes leer este correo en español más abajo…)
Listas de correo de la Xarxa ECO[CAT]

Bon dia Xarxa ECO!!

Últimament hem vist que s’utilitza molt la llista de correu ecoinfo@xarxaeco.org per enviar ofertes i demandes a tots els membres de la Xarxa. Com que aquesta no és la finalitat de la llista, n’hem creat una de nova que es diu intercanvis@xarxaeco.org. D’aquesta manera la llista ecoinfo quedarà reservada per a informació d’interès general per la Xarxa.

Per defecte, tots els membres de la Xarxa estem a les 2 llistes. Si algú es vol donar de baixa de la llista d’intercanvis, ho pot fer a: http://xarxaeco.org:8081/mailman/options/intercanvis-xarxaeco.org (només cal omplir el camp “Adreça electrònica”, deixar la Contrasenya en blanc, i clicar a “Cancel·la la subscripció”).

Per facilitar la difusió, el correu que enviem a intercanvis@xarxaeco.org hauria d’especificar en el títol del missatge si es tracta d’una oferta, demanda o intercanvi i una descripció breu del que es demana o ofereix. Per exemple, si ofereixo un estri de cuina el títol del missatge seria: “[OFERTA] Olla d’acer inoxidable”. O si vull intercanviar un jersei per un pantaló: “[INTERCANVI] jersei per pantaló”. Per no saturar les bústies de correu, estaria bé que ens comprometéssim tots a no enviar el mateix correu més d’una vegada    😉

És important no adjuntar imatges al correu, ja que això generaria un trànsit molt intens a la xarxa. El millor és posar un enllaç a un altre lloc on tinguem penjades les imatges del que oferim/necessitem. Aquí trobareu 3 maneres (n’hi ha moltes més) de fer-ho gratuïtament:
– Picasa,
– Dropbox
– Flickr

També és molt important afegir l’oferta/demanda al CES, ja que és una manera de que perduri l’oferta/demanda i sigui accessible per tothom (inclòs per nous membres que no hagin rebut el correu). El CES permet afegir directament les imatges relacionades amb l’oferta/demanda, així que no cal afegir enllaços a imatges pujades a un altre lloc.

Salut i ecos!    🙂

xstr

[ES]

Buenos días Xarxa ECO!!

Últimamente hemos visto que se utiliza mucho la lista de correo ecoinfo@xarxaeco.org para enviar ofertas y demandas a todos los miembros de la Xarxa. Como ésta no es la finalidad de la lista, hemos creado una nueva que se llama intercanvis@xarxaeco.org. De esta manera, la lista ecoinfo quedará reservada para la información de interés general para la Xarxa.

Por defecto, todos los miembros de la Xarxa estamos en las 2 listas. Si alguien se quiere dar de baja de la lista de intercambios, lo puede hacer en: http://xarxaeco.org:8081/mailman/options/intercanvis-xarxaeco.org (solo es necesario rellenar el campo “Dirección electrónica”, dejar la Contraseña en blanco, y clickar en “Cancela la suscripción”).

Para facilitar la difusión, el correo que enviamos a intercanvis@xarxaeco.org tendría que especificar en el título del mensaje si se trata de una oferta, una demanda o un intercambio, y una descripción breve de lo que se pide u ofrece. Por ejemplo, si ofrezco una olla de cocina, el título sería: “[OFERTA] Olla de acero inoxidable”. O si quiero intercambiar un jersey por un pantalón: “[INTERCAMBIO] jersey por pantalón”. Para no saturar los buzones de correo, estaría bien que nos comprometiéramos todos a no mandar el mismo correo más de una vez   😉

Es importante no adjuntar imágenes en el correo, ya que esto generaría un tráfico muy intenso en la red. Lo mejor es poner un enlace a otro sitio donde se encuentren las imágenes de lo que ofrecemos/necesitamos. Aquí encontraréis 3 maneras (hay muchas más) de hacerlo gratuitamente:
– Picasa,
– Dropbox
– Flickr

También es muy importante añadir la oferta/demanda en el CES, ya que es una manera de que perdure la oferta/demanda y sea accesible a todos (incluso a los nuevos miembros que no hayan recibido el correo). El CES permite añadir directamente las imágenes relacionadas con la oferta/demanda, así que no es necesario poner enlaces a imágenes colgadas en otro sitio).

Salud y ecos! 🙂

xstr