21 de maig: Install Party a Tarragona!

21 de maig: Install Party a Tarragona!
[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ] fuente: https://festacjib.wordpress.com Diari de campanya.pdf Un any més, Tarragona organitza actes per difondre el Comerç Just i la Banca Ètica en el marc de la campanya. Aquest 2016, el dia ...

[Tgn – Consumo responsable] Cesta de verdura agroecologica

[Tgn - Consumo responsable] Cesta de verdura agroecologica
[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ] Hola Xarxa ECO! Este mes de Abril tenemos 6 cestas mensuales de El Bitxo Agroecologic disponibles al equipo de consumo local de Tarragona (dependiendo del mes, hay 4 o 5 ...