La moneda telemática nominativa comunitaria i el capitalismo comunitario.

Vídeo documental de la ponencia que se presentó al Foro Social Catalán el 26 de enero del 2008 a cargo de Jordi Griera donde se resume La propuesta macroeconómica de Agustí Chalaux (Barcelona 1911-2006): De volver a la moneda nominativa. El papel-moneda anónimo debe ser sustituido por un documento que refleje la transacción real entre ...

Les 10 multinacionals més perilloses del món

    L’article anomena les 10 empreses multinacionals més perilloses del món i explica la manera d’actuar de cada una d’elles . Un cop més s’anomena la nececitat de l’autosostenibilitat i la disminució de la dependència dels productes petrolífers com la sortida a aquesta situació.   http://ecocosas.com/eg/las-10-multinacionales-mas-peligrosas-del-mundo/